[TCB/ GIỮ/ Giá MT: VND 50,100] - Tăng trưởng tốt ngay đầu năm
26/04/2024

Tóm tắt nội dung

LNTT hợp nhất của TCB trong Q1/2024 đạt 7,802 tỷ đồng (+38.7% YoY), hoàn thành 28.7% kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Về kế hoạch trả cổ tức, trong năm 2024, TCB sẽ trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu lần lượt ở tỷ lệ 15% và 100%.

Các giả định chính cho năm 2024 bao gồm Tăng trưởng tín dụng hợp nhất trên 20%, NIM phục hồi về 4.59%, NPL kiểm soát quanh mức 1.3%, Chi phí rủi ro tín dụng/ tổng tín dụng khoảng 1%, CIR 31.5%. LNTT của TCB năm 2024 dự phóng đạt 29,641 tỷ đồng (+29.50% YoY), không thay đổi so với báo cáo gần nhất 

Công ty
TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 9

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.10 MB