[MBB/MUA/ Giá MT: VND 29,000] - Mục tiêu tăng trưởng thận trọng
24/04/2024

Tóm tắt nội dung

Tại ĐHĐCĐ 2024 được tổ chức vào ngày 19/04/2024, MBB thông qua mục tiêu tăng trưởng lãi trước thuế năm 2024 quanh mức 6-8%, tăng trưởng tín dụng 15-16%, tổng tài sản tăng trưởng 13%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Cho giai đoạn 2024-2029, MBB kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận bình quân 14%/năm. Trong Q1/2024, MBB có mức tăng trưởng tín dụng khoảng 0.40% Ytd, tổng doanh thu hoạt động đạt khoảng 12,017 tỷ đồng (+0.73% YoY) và LNTT Q1/2024 khoảng 5,795 tỷ đồng (-11.01% YoY). Trong đó, ngân hàng mẹ có lợi nhuận ròng 5,258 tỷ đồng (-9.78% YoY). Ban lãnh đạo cho rằng mục tiêu kinh doanh 2024 thận trọng vì nhu cầu tín dụng vẫn chưa phục hồi mạnh, NIM có thể tiếp tục chịu áp lực, chi phí trích lập dự phòng gia tăng trong năm. Ban lãnh đạo cho biết Novaland đang được giải quyết và tháo gỡ pháp lý tại các dự án quan trọng ( Aqua city và NovaWorld Phan Thiết). Hiện tại dư nợcủa Novaland vẫn được sếp vào nợ nhóm 1 và MBB đã thu hồi dc 2,400 tỷ đồng.
Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của MBB năm 2024 sẽ ở quanh mức 15.6%. Chi phí vốn bình quân dự kiến sẽ giảm về mức 3.5% (từ mức 4.37% của năm 2023). NIM của ngân hàng nhiều khả năng ổn định ở mức 4.86% trong năm 2024. Với LRR mục tiêu trên 100% và tích cực thực hiện xóa nợ nội bảng, chúng tôi dự phóng MBB sẽ tăng đáng kể chi phí dự phòng rủi ro trong năm 2024. Tỷ lệ NPL năm 2024 dự kiến được kiểm soát quanh mức 2%. LNTT của MBB 28,607 tỷ đồng (+8.75% YoY).

Công ty
MBB-Ngân hàng TMCP Quân đội
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 11

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.21 MB