[DGC/MUA/ Giá MT: VND 130,000] - Củng cố sức mạnh
22/04/2024

Tóm tắt nội dung

Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang (DGC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp và sản phẩm chính là phốt pho vàng (P4). Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu DGC ở mức 130,000 đồng. Năm 2024, chúng tôi cho rằng điểm nhấn của DGC đến từ việc khởi công dự án Nghi Sơn trong tháng quý 3/2024, sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho DGC.

Công ty
DGC-CTCP Hóa chất Đức Giang
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.18 MB