[ACB/MUA/ Giá MT: VND 34,900] - Khởi đầu quý 1/2024 tích cực
09/04/2024

Tóm tắt nội dung

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2024: ACB cho biết đạt mức tăng trưởng tín dụng tích cực, khoảng 3.7% Ytd (tăng trưởng đều ở hai mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp) và huy động tiền gửi đạt mức tăng 2.1% Ytd. NIM của ACB tiếp tục cải thiện nhẹ so với cuối 2023, CASA tăng lên mức 23%. Lợi nhuận trước thuế của ACB trong Q1/2024 ước tính đạt 4,900 tỷ đồng (- 5% YoY) do ghi nhận tăng chi phí trích lập dự phòng và không có thu nhập bất thương như Q1/2023.

húng tôi cho rằng tín dụng của ACB năm 2024 có thể đạt mức tăng trưởng khả quan 15%. Tỷ lệ NPL kiểm soát ở mức 1.3%, NIM tăng nhẹ lên mức 4.04% (từ mức 3.93% cuối Q4/2023). Thu nhập ngoài lãi giảm nhẹ -6.94% YoY, do mảng bancasurance kỳ vọng sẽ phục hồi chậm cùng với mặt bằng lợi suất trái phiếu ởvùng thấp ACB sẽ khó ghi nhận lợi nhuận từmảng kinh doanh trái phiếu chính phủ trong năm 2024. LNTT của ACB được chúng tôi dự phóng đạt 22,096 tỷ đồng (+10.1% YoY).  

Công ty
ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.15 MB