Danh mục đầu tư Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao - Thêm mới BMP, QTP, VCS, VNM. Loại PVS, NT2, TLG, PHR
27/03/2024

Tóm tắt nội dung

Năm 2023, Việt Nam thực hiện nới lỏng chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Lãi suất huy động 12 tháng đã rơi “tự do” từ 7.6% đầu năm 2023 về 5% ở thời điểm cuối năm 2023. Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện đang ở mức rất thấp, danh mục đã có mức sinh lời khá tốt 38.5%, lợi suất cổ tức đạt 10.5% và tỷ suất lợi nhuận (chênh lệch giá) đạt 28%.  

 

Chúng tôi loại PVS, NT2, TLG và PHR do lợi suất cổ tức không còn hấp dẫn trong năm 2024. 

 

Chúng tôi thêm mới BMP, QTP, VCS, VNM nhờ đáp ứng được các tiêu chí của danh mục cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao và triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2024. Trong đó: 

  • BMP, VCS: Chúng tôi kì vọng thị trường bất động sản phục hồi sẽ giúp công ty đạt kết quả kinh doanh tốt, nhờ đó sẽ tiếp tục chi trả mức cổ tức hấp dẫn. Tỷ lệ chi trả cổ tức của BMP hầu như ở mức 100% lợi nhuận sau thuế. 
  • QTP: Dòng tiền được cải thiện nhờ trả hết các khoản vay trong năm 2024, giúp doanh nghiệp có khả năng chi trả mức cổ tức cao. 
  • VNM: Chúng tôi thêm VNM vào danh mục do giá cổ phiếu đã giảm mạnh khiến lợi suất cổ tức trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đây còn là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức cao, tỷ lệ trả cổ tức trung bình ở mức 70% lợi nhuận sau thuế.
Loại báo cáo
Báo cáo chiến lược
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 7

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 559.11 KB