[PVT/MUA/ Giá MT: VND 31,700] - Mạnh mẽ vươn xa
14/03/2024

Tóm tắt nội dung

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) là một trong những doanh nghiệp vận hành đội tàu chất lỏng quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi định giá lần đầu PVT ở mức giá 31,700 đồng tương ứng với mức sinh lời 17.4%. Trong năm 2024, lợi nhuận sẽ được hỗ trợ bởi (1) giá cước duy trì ở mức tốt và (2) đóng góp của 12 tàu mua mới từ năm 2023. Trong dài hạn, động lực tăng trưởng đến từ (1) mở rộng quy mô đội tàu, (2) đẩy mạnh đầu tư tàu dầu thành phẩm, đặc biệt là tàu vận tải hóa chất – mảng có giá cước ổn định và (3) tiềm năng lớn từ mảng vận tải khí hóa lỏng.

Công ty
PVT-CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 16

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.50 MB