[KBC/MUA/ Giá MT: VND 42,400] - Động lực tăng trưởng từ KCN và KĐT mới
11/03/2024

Tóm tắt nội dung

Định giá cập nhật với khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 42,400 đồng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển các dự án khu công nghiệp và bất động sản. Kinh Bắc sở hữu các dự án trên cả ba miền tại các thành phố lớn như Bắc Giang, Hải phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Long An. Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của KBC khi các dự án khu công nghiệp (KCN) và khu đô thị (KĐT) quan trọng sẽ bắt đầu được khai thác, sẵn sàng đón đầu dòng vốn FDI liên tục chảy vào Việt Nam. Chúng tôi định giá cập nhật đối với cổ phiếu KBC ở mức giá 42,400 đồng tương ứng với mức sinh lời 32%. Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá RNAV để định giá KBC.

Công ty
KBC-CTCP TCT Đô thị Kinh Bắc
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Lê Đức Tiến
Chi tiết

Số trang: 0

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 667.67 KB