[MUA/Giá MT: 25,600] Vững tay lái
23/08/2021

Tóm tắt nội dung

- Vận tải dầu thô dự kiến đem lại doanh thu ổn định cho PVT, nhờ việc độc quyền vận chuyển dầu thô cho nhà máy Bình Sơn, cũng như chiếm 25% sản lượng vận tải dầu thô cho nhà máy Nghi Sơn. Đồng thời, công ty dự kiến đầu tư: 1) 1 tàu dầu thô cỡ Aframax (trong năm 2021) để phục vụ cho tuyến quốc tế, qua đó dự kiến tăng công suất khai thác của PVT lên 20% ; 2) 1 tàu VLCC (kì vọng hoàn tất trong năm 2022) - thay cho việc thuê tàu của SK Shipping - để phục vụ cho việc vận chuyển dầu thô tại nhà máy Nghi Sơn và qua đó giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp của công ty; 3) Thanh lý tàu PVT Athena trong năm 2021 với lợi nhuận 200 tỷ. - Vận tải dầu thành phẩm/hoá chất: Công ty duy trì chiến lược mua thêm tàu hoá chất để phục vụ cho nhu cầu từ thị trường quốc tế (chủ yếu từ Nhật Bản) và tận dụng lợi thế từ giá nhân công thấp hơn đối thủ, qua đó mục tiêu 40-50% đội tàu để phục vụ vận chuyển hóa chất trong 5 năm tới. Chúng tôi kì vọng răng trong giai đoạn 2021-2022, mỗi năm công ty sẽ đầu tư mới 2 tàu hoá chất, qua đó tăng công suất khai thác trung bình 20%/năm -Vận tải LPG: Nhờ lợi thế là công ty con của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, PVT hiện đang chiếm thị phần lớn nhất cho mảng vận chuyển LPG bằng đường biển để phục vụ cho nhu cầu khí LPG nội địa (dự báo có nhu cầu ổn định với 2021-2025 CAGR đạt 7%). Trong năm 2021 công ty mua 1 tàu VLGC phục vụ cho tuyến quốc tế, và chúng tôi kỳ vọng trong năm 2022 công ty sẽ mua thêm 1 tàu VLGC, qua đó tăng công suất khai thác trung bình 25%/năm

Công ty
PVT-CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans
Loại báo cáo
Báo cáo nhanh
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 2

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 814.43 KB