[Không Đánh giá] Qua ngày tháng xôn xao
26/08/2021

Tóm tắt nội dung

Nhận định

 

Trong bối cảnh căng thẳng của dịch Covid-19, các chiến lược MWG đặt ra sẽ giúp công ty bảo vệ thành công kế hoạch kinh doanh năm 2021. Thứ nhất, chuỗi bán lẻ thực phẩm BHX vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động xuyên suốt dịch Covid-19, doanh thu trung bình mỗi cửa hàngBHX (500m2)là 3.2 tỷ và toàn hệthống BHX là 2.1tỷđồng/ tháng vào tháng 7/2021 (tăng 86.6% YoY). Thứ hai, mở rộng mạng lưới của DMS giúp chuỗi này duy trì mức doanh số trung bình mỗi cửa hàng là 1 tỷ đồng/ tháng. Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2021, doanh thu và lợi nhuận ròng đã tương đương 66% và 71% cả năm 2020. Do đó, chúng tôi tin rằng doanh thu và lợi nhuận của công ty năm 2021 ghi nhận tăng trưởng dương là khả quan.

Công ty
MWG-CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 422.39 KB