[DGC/GIỮ/ Giá MT: VND 99,000] - Nhu cầu phốt pho cho phân bón phục hồi
26/01/2024

Tóm tắt nội dung

Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang (DGC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp và sản phẩm chính là phốt pho vàng (P4). Năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 3,250 tỷ đồng (-40% YoY) do giá P4 giảm mạnh. Nếu không tính năm 2022 với sự đột biến nhu cầu trên thế giới, 2023 là năm kinh doanh khá thành công của DGC khi lợi nhuận đứng thứ 2 trong lịch sử hoạt động. Năm 2024, chúng tôi cho rằng lợi nhuận DGC sẽ tăng trưởng khoảng 18%, nhờ sự ổn định từ mảng phân bón và giảm thiểu chi phi sản xuất. Từ giữa năm 2025 trở đi, dự án Nghi Sơn sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho DGC. Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu DGC ở mức 99,000 đồng.

Công ty
DGC-CTCP Hóa chất Đức Giang
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.17 MB