[NGÀNH NGÂN HÀNG] - Cập nhật pháp lý Luật tổ chức tín dụng (Sửa đổi)
23/01/2024

Tóm tắt nội dung

Ngày 18/1/2024, tại kỳ hợp bất thường lần thứ 5, Luật tổ chức tín dụng (Sửa đổi) được Quốc hội bỏ phiếu chính thức thông qua. Các thay đổi chính ở dự thảo luật lần này bao gồm: dự phòng rủi ro, can thiệp sớm tổ chức tín dụng, luật hóa nghị quyết 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, lộ trình siết tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn cấp cho vay tín dụng. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2024; khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025

Ngành
Ngân hàng
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 2

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 370.18 KB