[NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN] - Khởi đầu một chu kỳ mới
28/12/2023

Tóm tắt nội dung

- Ngành BĐS đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và luôn là lĩnh vực thu hút mạnh mẽ vốn FDI. Nhu cầu vốn vay của ngành BĐS đóng góp tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp. Nửa đầu năm 2023, thị trường BĐS vẫn còn kém tích cực chủ yếu do vướng mắc pháp lý và nguồn vốn. 

- Kỳ vọng ngành BĐS bước vào pha hồi phục giữa năm 2024 do (1) dân số trẻ và thu nhập đang được cải thiện, (2) cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, (3) kinh tế 2024 kì vọng tăng trưởng, (4) pháp lý được hoàn thiện. Tuy vậy, rủi ro vẫn hiện hữu liên quan đến dòng thanh toán TPDN lớn vào năm 2024.

#Bất động sản #VHM #VRE #KDH #NLG

 

Ngành
Bất động sản
Loại báo cáo
Báo cáo Lần đầu
Tác giả
Võ Thị Thùy Trang
Chi tiết

Số trang: 44

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 8.23 MB