[NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN] - Cập nhật pháp lý Bất động sản
19/12/2023

Tóm tắt nội dung

Ngày 27/11/2023 và 28/11/2023, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) lần lượt được thông qua. Trong đó, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đưa ra nhiều quy định nhằm kiểm soát giao dịch Bất động sản (BĐS), bảo vệ người mua nhà, góp phần thanh lọc thị trường. Luật Nhà ở sửa đổi gia tăng ưu đãi cho chủ đầu tư, khuyến khích sự phát triển của Nhà ở xã hội. 

 

Hai Luật sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như đồng bộ với Luật đất đai sửa đổi dự kiến được thông qua trong năm sau. 

 

Chúng tôi đưa ra tóm tắt đánh giá tác động của hai Luật trên lên các doanh nghiệp BĐS niêm yết nói chung và cổ phiếu trong danh sách theo dõi của chúng tôi (NLG và VHM) nói riêng. 

Ngành
Bất động sản
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Võ Thị Thùy Trang
Chi tiết

Số trang: 7

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 813.74 KB