Cập nhật vĩ mô – Thêm những gam màu sáng cho bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 11/2023
13/12/2023

Tóm tắt nội dung

Nền kinh tế dần lấy lại đà tăng trưởng khi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ và đầu tư đều cải thiện tích cực trong tháng 11/2023 trong khi lạm phát và tỷ giá duy trì sự ổn định. Thêm vào đó, nhiều chính sách mới đã được Quốc hội thông qua như tiếp tục cắt giảm 2% VAT đến tháng 6/2024, Luật nhà ở (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Tuy vậy, triển vọng phục hồi còn bấp bênh khi số lượng đơn đặt hàng mới bất ngờ giảm trở lại, lĩnh vực bất động sản có thể sẽ phục hồi chậm hơn dự kiếnVì vậy, cần tiếp tục các giải pháp ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để sự phục hồi được vững chắc hơn trong năm 2024.

Loại báo cáo
Báo cáo vĩ mô
Tác giả
Ly Bùi
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 384.21 KB