Trái phiếu doanh nghiệp - Thị trường trái phiếu ấm dần lên
11/12/2023

Tóm tắt nội dung

Nội dung chính

  • Hoạt động phát hành trái phiếu nhộn nhịp hơn trong nửa cuối năm 2023
  • Lĩnh vực bất động sản ngân hàng vẫn tiếp tục chiếm phần lớn giá trị trái phiếu đang lưu hành trên thị trường Việt Nam tính tới thời điểm 25/11/2023
  • Mặt bằng lãi suất phát hành đã điều chỉnh giảm so với mức cao của nửa đầu năm 2023
  • Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm tổ chức tín dụng nhộn nhịp trở lại khi nhiều ngân hàng muốn cải thiện nguồn vốn trung dài hạn của mình
  • Các doanh nghiệp tiếp tục tận dụng Nghị định 08/2023/NĐ-CP để giãn thời gian trả nợ trái phiếu sang giai đoạn 2024-2025. Các doanh nghiệp bất động sản vẫn chiếm đa số trong những quyết định thay đổi thời gian đáo hạn của trái phiếu

 

Loại báo cáo
Báo cáo trái phiếu
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 14

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.32 MB