Cập nhật vĩ mô - Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP 2024 từ 6-6.5%
10/11/2023

Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở kinh tế phục hồi ngày càng rõ nét hơn ở tất cả các lĩnh vực đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; ngày 9/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6.5% và CPI bình quân 4-4.5%. Tại nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ (1) tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế; (2) lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và qui định pháp luật.

 

Đây là mục tiêu thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn như hiện nay, thể hiện quyết tâm của Chính phủ tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

 

 

Loại báo cáo
Báo cáo vĩ mô
Tác giả
Ly Bùi
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 766.44 KB