[PVS/MUA/ Giá MT: VND 42,500] - Mảng M&C thúc đẩy tăng trưởng
10/11/2023

Tóm tắt nội dung

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kĩ thuật dầu khí hàng đầu Việt Nam. Sau 9 tháng 2023, PVS đã hoàn thành đến 95% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 8% mục tiêu lợi nhuận năm. Năm 2024, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của PVS tăng trưởng gần 26% YoY, nhờ vào (1) giá dầu được kì vọng duy trì ở mức cao (khoảng 80 USD/thùng) sẽ khuyến khích hoạt động M&C và (2) sự đóng góp của dự án điện gió mới như Fengmiao (Đài Loan), Baltica 2 (Ba Lan),… Dựa trên phương pháp DCF, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu ở mức 42,500 đồng và duy trì khuyến nghị MUA với mức tăng 15.4%.

Công ty
PVS-Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Phương Thảo
Chi tiết

Số trang: 9

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.21 MB