[VSH/GIỮ/ Giá MT: VND 47,650] - Sản lượng sẽ cải thiện hơn trong 2024
01/11/2023

Tóm tắt nội dung

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HoSE: VSH) là một trong những doanh nghiệp sở hữu các nhà máy thủy điện (NMTĐ) có công suất lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán. Dựa trên phương pháp FCFF và PE, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu của VSH ở mức 47,650 đồng tương ứng với khuyến nghị nắm giữ. Trong năm 2024, chúng tôi dự phóng rằng doanh thu và lợi nhuận của VSH sẽ cải thiện vì thời tiết sẽ dần chuyển qua pha trung tính.

Công ty
VSH-CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Hoàng Nam
Chi tiết

Số trang: 9

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.64 MB