[ACB/MUA/ Giá MT: VND 31,800] - Tăng trưởng tín dụng tăng tốc ở Quý 3
25/10/2023

Tóm tắt nội dung

Tổng thu nhập tăng trưởng trong Q3/2023 đạt 8,424 tỷ đồng (+18.8% YoY). Tỷ lệ nợ xấu của ACB cuối Q3/2023 tăng nhẹ lên mức 1.2%, từ mức 1.06% cuối Q2/2023. Chi phí dự phòng trong Q3/2023 được ACB ghi nhận ở mức 521 tỷ đồng (-35% QoQ). LNTT trong Q3/2023 đạt 5,035 tỷ đồng (+12.5% YoY). Xét lũy kế 9 tháng, ACB đạt 15,024 tỷ đồng (+11.3% YoY), đạt 75% kế hoạch cả năm 2023. Với phương pháp thu nhập thặng dư (RI) và phương pháp so sánh dựa trên chỉ số P/B, chúng tôi cập nhật mức giá mục tiêu cho ACB trong năm 2024 tới ở mức 31,800 đồng, tiềm năng tăng giá ở mức 45.2%.

Công ty
ACB-Ngân hàng TMCP Á Châu
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.13 MB