[TCB/MUA/ Giá MT: VND 50,050] - Thu nhập từ lãi đã bắt đầu cải thiện
24/10/2023

Tóm tắt nội dung

Thu nhập lãi thuần trong quý 3 tăng mạnh hơn 15% so với quý trước đó nhờ chi phi vốn giảm đáng kể. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tốt nhờ vào mảng kinh doanh từ phí và ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Chi phí dự phòng của TCB trong quý này tăng mạnh do diễn biến không tốt của nợ xấu, TCB ghi nhận hơn 944 tỷ đồng (+17% qoq).  Xét lũy kế 9 tháng năm 2023, LNTT của TCB đạt 17,115 tỷ đồng (-17.8% yoy), đạt gần 78% kế hoạch lợi nhuận của năm. Với phương pháp thu nhập thặng dư (RI) và phương pháp so sánh dựa trên chỉ số P/B, chúng tôi cập nhật mức giá mục tiêu cho TCB trong cả năm 2024 tới ở mức 50,050 đồng, tiềm năng tăng giá ở mức 62.0%. 

Công ty
TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Loại báo cáo
Báo cáo cập nhật
Tác giả
Nguyễn Dương Phương
Chi tiết

Số trang: 10

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.10 MB