Cập nhật vĩ mô - Kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi trong Q3 2023
05/10/2023

Tóm tắt nội dung

GDP quý III/2023 ước tính tăng 5.33%YoY, dù thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch nhưng với xu hướng tích cực (quý I tăng 3.28%, quý II tăng 4.05%, quý III tăng 5.33%). 

Tính chung 9 tháng 2023, GDP tăng 4.24%YoY với sự đóng góp chủ yếu từ khu vực dịch vụ, tăng 6.32% và đóng góp 68.57% vào mức tăng chung của nền kinh tế. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực nông nghiệp tăng lần lượt 2.41% (đóng góp 22.27%) và 3.43% (đóng góp 9.16%).

Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế tiếp tục phục hồi trong quý IV với mức tăng khoảng 7%YoY nhờ mặt bằng lãi suất thấp hơn và dòng vốn được khơi thông giúp GDP cả năm 2023 tăng 5%YoY, tương ứng với kịch bản 1 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tốt nhất 6% cho năm 2023, Chính phủ chú trọng điều phối vĩ mô giữa 4 Bộ (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Ngân hàng Nhà nước) để có sự đồng bộ và hài hòa giữa  các chính sách.

Loại báo cáo
Báo cáo vĩ mô
Tác giả
Ly Bùi
Chi tiết

Số trang: 4

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 395.94 KB