Danh mục đầu tư Giá trị tháng 9 năm 2023
08/09/2023

Tóm tắt nội dung

Thị trường chứng khoán Việt Nam bức tốc tăng mạnh từ ngay Q2.2023 và chính thức vượt 1200. 

Xét về hiệu quả đầu tư, danh mục “Value Seeking” liên tục đạt hiệu suất cao hơn VN-Index. HPG (+55.8% YTD) có sự đóng góp mạnh mẽ nhất cho danh mục nhờ kỳ vọng giá bán thép sẽ phục hồi. Bên cạnh đó, FPT (+48.6% YTD), FRT (+42.6% YTD), GMD (+39.4% YTD) và nhóm cổ phiếu ngân hàng (+32.9% YTD) trong danh mục cũng tăng trưởng vượt trội trong thời gian qua.

Cập nhật KQKD Q2.2023 danh mục đầu tư “Value Seeking”, tổng doanh thu tăng 14.7% YoY (Q1.2023: +1.4% YoY). Lãi ròng Q2 của danh mục tăng trưởng mạnh mẽ 20.5% YoY (Q1: -1.6% YoY) nhờ lợi nhuận đột biến của VHM và GMD trong Q2.2023.

Chúng tôi thêm VRE vào danh mục đầu tư “Value Seeking”. VRE có vị thế là nhà phát triển BĐS bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Hiện tại, cổ phiếu đang ở mức định giá hấp dẫn, tương ứng mức tỷ suất sinh lời cao. VRE kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào hiệu suất của danh mục “Value Seeking”.

#HPG, #TCB, #MBB, #VCB, #GAS, #FPT, #FRT, #VNM, #GMD, #VHM, #VRE

Loại báo cáo
Báo cáo chiến lược
Tác giả
Nguyễn Lê Hoài Phúc
Chi tiết

Số trang: 16

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 1.29 MB