Research Intern

Department:

Research

Time:

02/06/2023 - 30/06/2023

Location:

Ho Chi Minh

•              Xây dựng mô hình định giá doanh nghiệp và viết báo cáo phân tích.

•              Tham gia vào các công việc chung của phòng

•              Sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Chứng khoán, Ngân hàng

•              Có đam mê trong lĩnh vực chứng khoán

•              Khả năng đọc viết tiếng anh tốt là một lợi thế

•              Khả năng sử dụng tốt Word, Excel, Power Point

•              Khả năng trình bày, thiết kế báo cáo

•              Cơ hội trải nghiệm công việc thực tế trong ngành

•              Hưởng phụ cấp theo quy định của công ty (bao gồm lương thực tập: 4,000,000 VND)

•              Hưởng các phúc lợi của phòng

•              Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu quá trình thực tập đạt kết quả tốt.