Miễn lãi margin - Tự tin vô lệnh

TRỌN ĐỜI 0 PHÍ
CHỌN SHINHAN

Mở tài khoản ngay

Miễn lãi margin
Áp dụng tới 2 tháng

________

0

%

Xem chi tiết

Chính sách 3 KHÔNG
đặc biệt của Chứng Khoán Shinhan

Miễn phí
giao dịch trọn đời

________

0

%

Xem chi tiết

Hệ thống giao dịch
Bảo mật - An toàn - Đa nền tảng

________

0

LAG

Xem chi tiết

SSV

Sự lựa chọn trọn đời
cho nhà đầu tư

Đối tác đồng hành tin tưởng

Cùng khách hàng xây dựng
nền tảng tài chính vững vàng.

Giải pháp tài chính toàn diện

Cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng
thông qua mạng lưới One Shinhan.

Hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp

Đội ngũ môi giới - tư vấn chuyên
nghiệp, tận tâm, am hiểu thị trường.

Thông tin đầu tư tin cậy

Thông tin đầu tư được cung cấp bởi
đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp.

Ứng dụng

Shinhan Alpha VN

Ứng dụng đầu tư chứng khoán chuyên sâu, chì khóa công nghệ cho đầu tư.

Tải app ngay

Hệ thống giao dịch ổn định, an toàn,
bảo mật cao

Hệ thống giao dịch đa nền tảng, áp dụng công nghệ Fintech mới nhất

Đáp ứng các yêu cầu của hệ thống mới KRX

Cung cấp thông tin chuyên sâu về cổ phiếu

Cung cấp đa dạng các chức năng và biểu đồ để thuận tiện thao tác phục vụ cho việc giao dịch

Cập nhật thông tin và số liệu tài chính chuyên biệt, chính xác và kịp thời

Khuyến nghị cổ phiếu

Chính sách 3 KHÔNG đặc biệt của Chứng khoán Shinhan

0

%

Miễn lãi margin
Áp dụng tới 2 tháng

Xem chi tiết

________

0

%

Miễn phí giao dịch
trọn đời

Xem chi tiết

________

0

LAG

Hệ thống giao dịch
Bảo mật - An toàn - Đa nền tảng

Xem chi tiết

________

Đối tác đồng hành tin tưởng

Cùng khách hàng xây dựng
nền tảng tài chính vững vàng.

Giải pháp tài chính toàn diện

Cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng
thông qua mạng lưới One Shinhan.

Hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp

Đội ngũ môi giới - tư vấn chuyên nghiệp,
tận tâm, am hiểu thị trường.

Thông tin đầu tư tin cậy

Thông tin đầu tư được cung cấp bởi
đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp.

SSV

Sự lựa chọn trọn đời
cho nhà đầu tư

Hệ thống giao dịch ổn định, an toàn, bảo mật cao

Hệ thống giao dịch đa nền tảng, áp dụng công nghệ Fintech mới nhất

Đáp ứng các yêu cầu của hệ thống mới KRX

Khuyến nghị cổ phiếu

Cung cấp thông tin chuyên sâu về cổ phiếu

Cung cấp đa dạng các chức năng và biểu đồ để thuận tiện thao tác phục vụ cho việc giao dịch

Cập nhật thông tin và số liệu tài chính chuyên biệt, chính xác và kịp thời

Ứng dụng

Shinhan Alpha VN

Ứng dụng đầu tư chứng khoán chuyên sâu, chì khóa công nghệ cho đầu tư.

Tải app ngay

Shinhan Alpha VN

Ứng dụng giao dịch mobile

Shinhan Home Trading

Giao dịch qua phần mềm trên máy tính

Shinhan Web Trading

Giao dịch trực tuyến qua website

Shinhan Alpha VN

Ứng dụng giao dịch mobile

Shinhan Home Trading

Giao dịch qua phần mềm trên máy tính

Shinhan Web Trading

Giao dịch trực tuyến qua website

Tải ứng dụng và mở tài khoản
chỉ trong 2 phút

Cơ hội gia tăng tài sản và tận hưởng " Lễ hội ưu đãi"
0 phí 0 lãi siêu hấp dẫn chưa từng có tại SSV!

Mở tài khoản ngay

Liên hệ với SSV
nếu bạn cần hỗ trợ

Để lại thông tin tại đây

Tải ứng dụng và mở tài khoản
chỉ trong 2 phút

Cơ hội gia tăng tài sản và tận hưởng " Lễ hội ưu đãi"
0 phí 0 lãi siêu hấp dẫn chưa từng có tại SSV!

Mở tài khoản ngay

Liên hệ với SSV
nếu bạn cần hỗ trợ

Để lại thông tin tại đây