[GIẢM/Giá MT: 33,500] Thị giá cao hơn tiềm năng
27/10/2021

Tóm tắt nội dung

- P/E hiện tại của cổ phiếu FRT là 60.6x, cao gấp hai lần P/E hiện tại của cổ phiếu MWG mặc dù hiệu quả kinh doanh của MWG tốt hơn. Do đó, chúng tôi dự phóng P/E của FRT sẽ điều chỉnh về mức tương đương với P/E trung bình của hai công ty đầu ngành bán lẻ là MWG và DGW - mức 22.9x. Dựa trên 1) dự phóng lợi nhuận ròng thấp năm 2022; và 2) P/E dự phóng 22.9x, chúng tôi ước tính giá mục tiêu 2022 của FRT là 33,500 đồng, tương đương mức lỗ -34.4% so với thị giá 51,100 đồng vào ngày 27/10/2021.

Công ty
FRT-CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Loại báo cáo
Báo cáo nhanh
Tác giả
SSV
Chi tiết

Số trang: 2

Ngôn ngữ:

Dạng tệp: pdf

Kích thước: 774.80 KB