Tổng quan

 

Tổng quan

Tổng quan:

Công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam thuộc công ty Đầu tư Shinhan tại Hàn Quốc – một nhánh của tập đoàn Tài chính Shinhan, một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc.

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SHINHAN
Tài sản KRW 359 trillion Giá trị vốn hóa thị trường KRW 19 trillion
Tổng số nhân viên 24,000 Lợi nhuận ròng KRW 1.3 trillion

Tổng cộng 13 công ty trực thuộc trực tiếp và 19 công ty trực thuộc gián tiếp

Lĩnh vực kinh doanh: ngân hàng, thẻ tín dụng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản, tư vấn và cho thuê tài chính, v.v.

Xếp hạng 36 trong 500 tổ chức tài chính theo bình chọn của tạp chí "the Banker" trong năm 2015

Công ty niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và sàn Giao dịch chứng khoán New York

CÔNG TY ĐẦU TƯ SHINHAN (SHIC)
Tổng tài sản KRW 26.8 trillion Giá trị vốn hóa thị trường KRW 1.3 trillion
Tổng số nhân viên 2,000 Lợi nhuận ròng KRW 112.5 billion

Là công ty vốn đầu tư 100% từ tập đoàn Tài chính Shinhan

Nằm trong top 06 công ty chứng khoán tại Hàn Quốc

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM (SSV)
Vốn Điều Lệ VND 812.6 bill. Tổng số nhân viên 31

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn
Tầm nhìn công ty Đầu tư Shinhan Nơi cung cấp dịch vụ chứng khoán hàng đầu khu vực Châu Á đến năm 2020
Tầm nhìn công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam nằm trong top 3 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam đến năm 2025
Sứ mệnh
Tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng và đối tác trên cơ sở quản lý tốt rủi ro
Đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam theo xu hướng phát triển bền vững và minh bạch
Ngôi nhà chung thứ hai của toàn thể nhân viên