Ngân hàng đầu tư

 

Ngân hàng đầu tư

1. DỊCH VỤ TƯ VẤN M&A
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một trong những sản phẩm tư vấn cao cấp của một Ngân hàng đầu tư. Công tác tư vấn giúp khách hàng triển khai hiệu quả việc mua bán/sáp nhập giúp khách hàng doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu và kênh phân phối, tăng cường danh mục sản phẩm, dịch vụ của mình, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Các giao dịch này thường có quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu vốn chủ của doanh nghiệp (từ 25% trở lên), do đó thường đi kèm với quá trình sáp nhập hoặc thay đổi căn bản trong cấu trúc của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong suốt giao dịch, gồm: 
- Lập chiến lược;
- Tìm kiếm đối tượng mục tiêu;
- Đánh giá đối tượng mục tiêu;
- Xác định giá trị giao dịch;
- Đàm phán giá và các điều khoản giao dịch;
- Thực hiện giao dịch

2. DỊCH VỤ TƯ VẤN THU XẾP VỐN 
Sản phẩm Tư vấn thu xếp vốn là dịch vụ truyền thống của một ngân hàng đầu tư. Các công cụ huy động vốn có thể là cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, hoặc các loại chứng khoán khác được cấu trúc theo nhu cầu thị trường và mong muốn của khách hàng doanh nghiệp. Tại đây, chúng tôi thực sự khẳng định vị thế của mình trên thị trường qua các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các dịch vụ bao gồm:
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng (lần đầu và các lần tiếp theo);
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Bảo lãnh phát hành cổ phiếu;
- Niêm yết cổ phiếu; và
- Đấu giá cổ phiếu.

3. DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN NỢ
Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh; hoặc mua chiến lược; hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh; hoặc tài trợ dự án, Chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ để Quý Doanh nghiệp thực hiện huy động vốn nợ bao gồm: 
- Phát hành trái phiếu ra công chúng
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Thu xếp vốn

4. NGHIỆP VỤ PHÁI SINH
Dựa trên những nhận định chính xác về các xu thế tài chính sắp diễn ra (tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá chứng khoán, giá cả hàng hoá…), dựa trên tình hình tài chính và kinh doanh của từng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế và cung cấp tới khách hàng các sản phẩm chứng khoán phái sinh như hợp đồng tương lai (Future contracts), hợp đồng kỳ hạn (Forward contracts), quyền chọn mua (call options), quyền chọn bán (put options), hợp đồng hoán đổi (swaps) v.v..., với sự hỗ trợ tận tâm, cẩn trọng khách hàng sẽ có thể giảm thiếu rủi ro đầu tư và tối đa hoá lợi ích của mình.