Mobile Trading System

 

Mô tả
 • Giao dịch chứng khoán qua thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS va Android
 • Thông tin và biểu đồ chứng khoán.
 • Bảng giá chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
 • Truy vấn số dư tiền và số dư chứng khoán.
 • Các dịch vụ tiện ích: chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền ra ngân hàng, ứng trước tiền bán chứng khoán, đăng ký quyền mua CK.
Tải trực tiếp xuống máy tính
 • Free
 • Thể loại: Tài chính
 • Cập nhật: 26/01/2016
 • Phiên bản: 2.9
 • Kích thước: 32 MB
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt
 • © SHINHAN INVESTMENT SECURITIES

Yêu cầu: Tương thích với iPhone, iPod touch, and iPad. Yêu cầu iOS 5.1.1 hoặc mới hơn

Hướng dẫn cài đặt

 1. Thông qua "Apple Store": 
  a. Tìm kiếm thông thường:
  • Đăng nhập"Apple Store" trên iPhone / iPad / iTunes
  • Nhập vào từ khóa tìm kiếm như là Chứng khoán Shinhan, Shinhani Mobile .
  • Chọn biểu tượng chương trình và chọn cài đặt
  b. Tìm kiếm nâng cao:
  • Đăng nhập vào App Store trên iPhone / iPad / iTunes, ...
  • Nhập vào từ khóa tìm kiếm như là Chứng khoán Shinhan, Shinhani Mobile .
  • Chọn mục Categories --> chọn Finance --->Chọn Free và tiến hành cài đặt.
 2. Tự cài đặt bằng “*.ipa” thông qua chương trình cài đặt hỗ trợ ITunes, iFunBox...cho các thiết bị đã jailbreak:
  • Truy cập vào website https://shinhansec.com.vn
  • Chọn “MTS Mobile “. Tại đây người dùng có thể tải source cài đặt, hướng dẫn sử dụng cho Ipad và Iphone bằng cách click vào biểu tượng tương ứng cho iPhone/iPad
 • Free
 • Thể loại: Tài chính
 • Cập nhật: 17/12/2015
 • Phiên bản: 1.4.2
 • Kích thước: 2.7 MB
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt
 • © SHINHAN INVESTMENT SECURITIES

Yêu cầu: Android từ 2.3.3 trở lên.

Hướng dẫn cài đặt

 1. Thông qua "Google Play": 
  • Đăng nhập "Google Play" trên điện thoại
  • Nhập từ khóa tìm kiếm như là: Chứng khoán Shinhan, Shinhani Mobile .  
  • Chọn biểu tượng chương trình và cài đặt
 2. Tự cài đặt thông qua máy tính dùng “*.apk” :