Môi trường làm việc

 

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc
Nhân viên cũng là những “nhà đầu tư” rất quan trọng của công ty. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng. Nơi đó, nhân viên “đầu tư” sự nhiệt huyết, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, thời gian và công sức. Họ sẽ nhận lại sự ghi nhận, đãi ngộ và tưởng thưởng tương xứng.
Mỗi nhân viên sẽ mang đến cho khách hàng và đối tác những dịch vụ tốt nhất bằng kỹ năng chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp công bằng: 
- Tuyển dụng công khai
- Đối xử bình đẳng với ứng viên
Cơ hội đào tạo
Nhân viên chủ chốt và có thành tích nổi bật sẽ có cơ hội đào tạo ngoài nước, theo chương trình đào tạo của tập đoàn ở Hàn Quốc.