Lịch sử phát triển

 

Lịch sử phát triển

Năm 2010

Công ty Đầu tư Shinhan thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam nhằm tìm hiểu về thị trường tài chính và ngành chứng khoán của Việt Nam;

Tháng 7/2015

Công ty Đầu tư Shinhan hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An;

Ngày 04/02/2016

Chính thức chuyển tên thành công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam theo giấy phép số 13/GCK-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.