Khuyến cáo

 

Khuyến cáo

Tất cả các tài liệu trên Trang Web này chỉ để tham khảo. Nội dung và các tài liệu có thể được thay đổi, bị xóa hoặc bị thay thế mà không có thông báo trước.


SSV luôn nỗ lực cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và hữu ích. Tuy nhiên SSV không thể cam kết thông tin trên Trang Web này và các trang web liên kết là không sai sót, không bị virus hay các mã độc, chương trình, tác nhân bên ngoài cố tình phá hoại, làm sai lệch.


Các thông tin trên Trang Web này không phải là lời chào mời hay sự gợi ý chào bán sản phẩm cho mục đích kinh doanh. Người sử dụng không được xuất bản, lưu hành, tái sản xuất hay phân phối toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản của SSV.Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng bất kỳ nội dung người sử dụng tải xuống và/hoặc sử dụng file, thông tin, nội dung và các tài liệu khác có được qua việc sử dụng Trang Web này là quyền và rủi ro của người sử dụng. Người sử dụng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc việc mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh do việc tải xuống/sử dụng nội dung này.


Mặc dù, SSV đã có sự cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trên Trang Web này là đúng và không gây hiểu lầm nhưng SSV cũng không thể đảm bảo sự chính xác và toàn vẹn của nó. Người sử dụng không nên hành động phụ thuộc vào các thông tin này mà không có sự xác thực nội dung một cách độc lập. Bất cứ ý kiến hay ước tính nào trong các tài liệu thuộc Trang Web này đều có thể bị thay đổi mà không có thông báo trước. SSV không đưa ra đánh giá và cũng không điều tra về các đối tượng đầu tư, tình hình tài chính hay các nhu cầu cụ thể của người sử dụng hay bất kỳ nhóm người nào, do đó, SSV không đảm bảo và cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn, tổn hại do mất mát về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin dữ liệu…) do hậu quả của những hành động dựa trên những thông tin và ước tính đó.