Home Trading System

 

Home Trading System

I. Giới thiệu:

Phần mềm giao dịch chuyên nghiệp, tốc độ nhanh chóng, tự thiết lập cấu hình, biểu đồ phân tích kỹ thuật, bảo mật và tính năng đa dạng
Tải source cài đặt phần mềm HTS tại đây
Tải hướng dẫn sử dụng HTS tại đây

II. Các chức năng vượt trội:

Thân thiện, dễ sử dụng: Với việc quản lý theo màn hình, nhóm các MH, màn hình ảo. Qúy KH có thể tự cấu hình theo mục đích sử dụng
Nhanh chóng, chính xác: Lệnh được đặt sẽ gửi trực tiếp vào hệ thống của các Sở, đảm bảo minh bạch và công bằng theo thứ tự đặt trước đi trước
An toàn và bảo mật cao: hệ thống được bảo mật theo 2 lớp – lớp mật khẩu cố định và mật khẩu one-time-password theo cấu trúc ma trận
Tính năng đa dạng:
Tự thiết lập các cấu hình, danh mục quan tâm
Bảng giá trực tuyến nhanh nhất hiện nay : bảng giá tổng hợp 3 sàn, bảng giá riêng từng sàn, bảng giá theo từng chỉ số
Thống kê chứng khoán theo điều kiện, xem thông tin liên quan ETF
Đồ thị phân tích kỹ thuật đa dạng
Các loại lệnh: lệnh đặt trước, lệnh mua/bán/hủy/sửa ,…
Thông tin chi tiết tài khoản: số dư tiền, chứng khoán, thông tin vay, thông tin quyền,..
Sao kê các giao dịch: lệnh đặt theo thời gian, các giao dịch tiền khác,..
Chuyển tiền ra số TK ngân hàng và TK chứng khoán khác đã được đăng ký, chuyển tiền/chứng khoán giữa các sub với nhau, Ứng trước tiền bán CK,Đăng ký mua phát hành thêm,…

III. Yêu cầu thiết bị

Các máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft: WinXP, Win7, Win8 và WinVista
User sử dụng phải có quyền Administrator hoặc Power user nếu sử dụng source cài đặt chương trình vào máy
Firewall trên máy tính hoặc hệ thống mạng không chặn domain/Port chương trình