Dịch vụ cho tổ chức

 

Dịch vụ cho tổ chức

1. DỊCH VỤ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG 
Với dịch vụ quản lý cổ đông/ danh sách trái chủ, SSV sẽ giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí liên quan đến việc theo dõi, xác nhận chuyển nhượng, thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, vừa làm tăng tính thanh khoản và tạo sự thuận tiện cho việc chuyển nhượng chứng khoán của khách hàng.

2. DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Dịch vụ Tư vấn mua bán, sát nhập, chia tách công ty cung cấp cho khách hàng về mặt quản lý dự án thông qua các bước từ lúc lập kế hoạch cho đến lúc thực hiện và sau khi đã hoàn tất, bao gồm thẩm định chuyên sâu, định giá, thương lượng, cơ cấu và tài trợ dự án. Các giao dịch mua bán, sát nhập, chia tách công ty có độ phức tạp cao cần có sự tư vấn của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế và luật. Dịch vụ của chúng tôi giúp khách hàng định hướng việc quản lý dự án cũng như kết hợp các nguồn lực có liên quan
Dịch vụ định giá cung cấp những tư vấn định giá độc lập mang tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp và các giao dịch tài chính như là phát hành trái phiếu doanh nghiêp, tái cơ cấu doanh nghiệp, đầu tư, sát nhập và liên kết liên doanh.

3. TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Là nhà tư vấn chuyên nghiệp, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Dựa trên kiến thức chuyên sâu cũng như kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, SSV cung cấp những giải pháp tài chính phù hợp nhất cho khách hàng.
Phương châm của chúng tôi là “Linh động trong từng trường hợp để đưa ra giải pháp tốt nhất cho từng khách hàng thay vì cung cấp những sản phẩm sẵn có”. Không đơn thuần là tư vấn mà Shinhan Securities còn cùng với doanh nghiệp tiến hành thực hiện các giải pháp đó.

4. TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN 
Bằng việc phân tích và đánh giá tài chính doanh nghiệp để xác định nhu cầu vốn cho các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ Tư vấn Huy động vốn sẽ xây dựng cơ cấu vốn cho doanh nghiệp và phương án tăng vốn phù hợp.
Dịch vụ của chúng tôi giúp doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn vốn đa dạng, hiệu quả và phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp.

5. TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA 
Không chỉ đơn thuần là các thủ tục pháp lý để chuyển đổi các công ty nhà nước thành công ty cổ phần, giai đoạn tiến hành cổ phần hóa còn là cơ hội để doanh nghiệp có được cái nhìn tổng thể về chiến lược kinh doanh, thực trạng tài chính của mình và đề ra kế hoạch mục tiêu trong giai đoạn phát triển sau đó.
Dịch vụ Tư vấn Cổ phần hóa của SSV giúp khách hàng xem lại chiến lược phát triển cũng như hoạch định tài chính để cổ phần hóa như là đòn bẫy, là chất xúc tác trong quá trình đổi mới và tăng trưởng của doanh nghiệp

6. TƯ VẤN NIÊM YẾT 
Việc công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là một bước ngoặt quan trọng. Dịch vụ Tư vấn Niêm yêt của Shinhan Securities hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ và thủ tục niêm yết. Chúng tôi cung giúp khách hàng nâng cao vị thế của công ty đối với các nhà đầu tư thông qua việc đưa hình ảnh, thông tin công ty đến với công chúng trước và sau khi niêm yết để bảo đảm việc niêm yết của công ty được thành công.

7. TƯ VẤN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO)
Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là một thách thức khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm trước đó khi thâm nhập thị trường vốn.
Bằng sự am hiểu về thị trường cũng như kinh nghiệm của mình, Shinhan Securities sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng thành công trong bước đi quan trọng này đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp.

8. TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
Khi các doanh nghiệp tăng trưởng và đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm cũng là lúc doanh nghiệp nhận ra rằng cơ cấu tổ chức, tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng kịp với quy mô và tốc độ tăng trưởng đó. Vấn đề này sẽ ngày càng là yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đên sự tăng trưởng của công ty, đặc biệt là công ty đại chúng hay các doanh nghiệp chuẩn bị trở thành công ty đại chúng.
Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc tổ chức và tài chính doanh nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp chuẩn bị nền tảng tổ chức vững mạnh từ bên trong lẫn việc tiếp cận các nguồn tài chính hiệu quả từ bên ngoài giúp doanh nghiệp có thể đối đầu với các thách thức của của việc trở thành công ty đại chúng trên thị trường. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp thấy được những yếu tố quyết định cần phải cơ cấu lại và có thể đảm nhiệm vai trò là nhà tư vấn dự án hay hỗ trợ bạn trong việc quản lý dự án với một đội ngũ chuyên gia về tư vấn đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, pháp lý hay kiểm toán ...

9. TƯ VẤN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
Dịch vụ Tư vấn Bảo lãnh phát hành là một sản phẩm khác của chúng tôi nhằm đem đến cho khách hàng một giải pháp toàn diện trong gói sản phẩm dành cho thị trường vốn.
Dịch vụ Tư vấn bảo lãnh phát hành của chúng tôi cung cấp cho khách hàng những cam kết cho việc thực hiện tăng vốn của khách hàng sẽ đạt được một khoản vốn đảm bảo tối thiểu phục vụ cho các dự án đầu tư của mình.

10. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
Một kết quả định giá doanh nghiệp hay một tài sản chính xác và đáng tin cậy là nền tảng cho một giao dịch thành công của cả bên mua, bên bán lẫn những đối tác tiềm năng.
Việc định giá đòi hỏi khả năng phân tích và tổng hợp nhiều yếu tố đa dạng bao gồm cả kỹ năng phân tích chuyên nghiệp và sự am hiểu về thị trường.
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của SSV có rất nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong các dự án lớn trong và ngoài nước. Chúng tôi cam kết mang đến cho nhà đàu tư và doanh nghiệp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp chính xác và kịp thời nhất.