Tài chính ngân hàng

 

Vàng SJC kéo dài chuỗi phiên tăng giá

Chuỗi phiên tăng giá dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nỗi lo dai dẳng về dịch cúm Covid-19 đang khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn.

21/2/2020, 11:16
Server was unable to process request. ---> A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
Nguồn: BizLIVE

TIN KHÁC