Doanh nghiệp

 

VSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Sao Á D.C

VSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Sao Á D.C

29/9/2020, 14:53

CTCP Đầu tư Sao Á D.C báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Container Việt Nam như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC