Doanh nghiệp

 

VRE12007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 26/11/2020 đến và không bao gồm ngày 26/02/2021)

VRE12007: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 26/11/2020 đến và không bao gồm ngày 26/02/2021)

27/1/2021, 17:30

Trái phiếu BONDVCR042025 (mã CK: VRE12007) của Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 26/11/2020 đến và không bao gồm ngày 26/02/2021) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC