Tin kinh tế khác

 

VHM11726: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05

VHM11726: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05

25/3/2020, 17:47

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo  ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 của Trái phiếu NHN102020 (mã CK: VHM11726) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC