Tin kinh tế khác

 

VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2021 trị giá 300 tỷ đồng

VCSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2021 trị giá 300 tỷ đồng

14/10/2021, 17:08

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu năm 2021 trị giá 300 tỷ đồng như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC