Tin kinh tế khác

 

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Đường dẫn Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Đường dẫn Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09

4/12/2020, 13:38

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Đường dẫn Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC