Doanh nghiệp

 

TNA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

TNA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

14/8/2020, 18:35

Cao Hoàng Tấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC