Doanh nghiệp

 

TCO: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhung

TCO: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhung

4/12/2020, 13:31

Nguyễn Thị Nhung báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC