Doanh nghiệp

 

SCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

SCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

30/10/2020, 19:06

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC