Doanh nghiệp

 

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/2/2020, 15:26
Công ty cổ phần Thế giới số (HoSE: DGW) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng mạnh.
 
Cụ thể, doanh thu quý IV của Digiworld tăng trưởng 11,5% đạt 1.124 tỷ đồng. Giá vốn tăng với tỷ lệ thấp hơn giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh 29% lên 89,6 tỷ đồng.
 
Trong kỳ hoạt động tài chính vẫn thua lỗ nhưng đã giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận khác tăng mạnh. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có mức tăng trên 20% trong quý vừa qua.
 
Với những yếu tố trên, DGW đã báo lãi trước thuế tăng 86% lên 25,8 tỷ; lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 22,2 tỷ đồng, tương ứng cao gấp đôi lãi sau thuế của quý IV/2016.
 
 
Tính chung cả năm 2017, doanh thu của DGW chỉ tăng nhẹ lên 3.820 tỷ đồng. Tuy nhiện lợi nhuận sau thuế của DGW lại tăng đến 17,4% đạt 78,3 tỷ đồng.
 
Như vậy, so với kế hoạch đặt ra cho năm 2017 với doanh thu 3.969 tỷ và lợi nhuận 55 tỷ đồng, DGW mới thực hiện được 96% kế hoạch doanh thu nhưng vượt kế hoạch lợi nhuận hơn 42%.
 
Trong năm vừa qua, tổng tài sản của DGW tăng gần 300 tỷ lên 1.597 tỷ đồng; chủ yếu là tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho. Nợ phải trả tăng 230 tỷ lên 907 tỷ đồng do tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.
 
Cổ phiếu DGW trong năm qua cũng có mức tăng khá từ vùng giá 16.000 đồng/cp lên mức đỉnh năm hiện tại là 22.700 đồng/cp.
HUY LÊ

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

 

TIN KHÁC