Doanh nghiệp

 

RIC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC

RIC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC

14/8/2020, 18:37

CTCP Transimex báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC