Doanh nghiệp

 

NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

29/9/2020, 14:52

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC