Doanh nghiệp

 

MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

16/10/2020, 17:39

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC