Doanh nghiệp

 

MSN12003: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

MSN12003: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

14/8/2020, 18:40

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2018 như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC