Doanh nghiệp

 

MSN: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 1.500 tỷ đồng

MSN: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 1.500 tỷ đồng

27/1/2021, 17:26

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 1.500 tỷ đồng như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC