Tin kinh tế khác

 

KIS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi tăng vốn

KIS: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi tăng vốn

14/6/2021, 15:48

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi tăng vốn như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC