Doanh nghiệp

 

KHP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

KHP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29/9/2020, 14:55

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) như sau:

Nguồn: HOSE

TIN KHÁC